https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2022/03/errotu-aida.png

Gizarteak ia ez du kontuan hartu adimen-desgaitasuna duten pertsonak ere zahartzen direla eta, beraz, beharrezkoa dela beraienganako zaintza egokitzea beren ezaugarri eta beharretara. Europako Erasmus + ekimenak finantzatutako Aidaproiektuak kontuan hartzen du gabezia hori, eta Lanbide Heziketaren (LH) kalitatea hobetzea du helburu, arlo horretako irakasleei eta profesionalei adimen-desgaitasuna duten adinekoen arretaren esparruan prestatzeko aukera eskainiz....

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2022/02/baskforall-errotu-tudor-portada.png

TuDOrs proiektuak hizkuntza-irakasleei ikasteko zailtasunak dituzten pertsonei irakasteko gaitasunak ematen dizikie Tudors proiektua Errotu gure partnerrarekin batera parte hartzen ari garen Europako proiektuetako bat da. Hizkuntza-irakasleen ezagutzak eta gaitasunak hobetzea du helburu: praktika berritzaileak baliatzen dira, ikasteko zailtasunak dituzten pertsonekin abian jartzeko. Hezkuntza inklusiboa sustatzen duen proiektu honen alderdi garrantzitsu bat irakasleen zeharkako gaitasunak indartzea...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2022/02/baskforall-errotu-tudor-portada.png

El proyecto TuDOrs proporciona al profesorado de idiomas las competencias necesarias para enseñar a las personas con dificultades de aprendizaje. El proyecto TuDOrs es uno de los proyectos europeos en los que colaboramos con nuestro partner Errotu. Tiene por objeto mejorar los conocimientos y las competencias de los profesores de idiomas, a través de prácticas...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2022/01/winonline-enero-baskforall.png

Errotuk Win On Line proiektu europarrean parte hartzen du. 40 urtetik gorako emakume ekintzaileentzako prestakuntza- eta mentoria-ekintzak bultzatzen ditu. Errotu enpresak WinOnLine proiektu europarrean parte hartzen du. Proiektu horrek ekintza estrategikoak abiarazten ditu emakumeen ekintzailetza elektronikoa indartzeko (batez ere 40 urtetik gorako emakumeentzat). Erasmus+ ekimenak finantzatuta, Europako zazpi erakundek parte hartzen dute proiektu honetan, eta...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2022/01/winonline-enero-baskforall.png

Errotu participa en el proyecto europeo Win On Line que impulsa acciones de formación y mentoría a mujeres emprendedoras mayores de 40 años Errotu participa en el proyecto europeo WinOnLine que implementa acciones estratégicas destinadas a fortalecer el emprendimiento electrónico para las mujeres (especialmente las mujeres mayores de 40 años). Financiado por la iniciativa Erasmus+,...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2021/12/baskforall-errotu-dcare.png

Errotuk Italia, Espainia, Belgika, Grezia,Erresuma Batua eta Danimarkako beste kide batzuekin batera parte hartuko duirismen globaleko proiektu europear honetan Europako biztanleriaren zahartzearen ondorioz, bizitzaren fase horrekin lotutako nahasmenduak areagotzen ari dira. Horien artean azpimarratzekoa da 2050ean, kalkuluen arabera,dementzia izango duten 18 milioi europar inguru. Zifra horiek erronka nabarmena dira Europarentzat. Alderdi garrantzitsuenetako bat pertsona horiek...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2021/12/baskforall-errotu-dcare.png

Errotu participa junto a otros partners de Italia, España, Bélgica, Grecia, Reino Unido y Dinamarca en este proyecto europeo de alcance global El envejecimiento de la población en Europa está provocando un aumento de trastornos relacionados con esta fase de la vida. Entre ellos cabe destacar la demencia que, según se calcula, tendrán alrededor de...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2021/07/baskforall-consulting-olarain.png

Una de  nuestras especialidades en consultoría es la de realizar diagnósticos y planes de mejora de entornos físicos siguiendo la normativa vigente. Una vez que detectamos todas las necesidades para que un entorno sea accesible realizamos el acompañamiento en la ejecución del proyecto, si así lo solicita el cliente. En el caso de Olarain el...

https://www.baskforallconsulting.com/wp-content/uploads/2021/07/baskforall-consulting-olarain.png

Aholkularitzan adituak gara ingurune fisikoen diagnostikoak eta hobekuntza-planak egiten, indarrean dagoen araudiari jarraituz. Ingurune bat irisgarria izan dadin behar guztiak hautematen ditugunean, proiektua gauzatzen lagunduko dugu, bezeroak hala eskatuz gero. Olarainen kasuan tokiak gela egokituak zituen, baina eskaria handitu zenez, lehen solairuan zuten egongela egokitzea erabaki zuten Accesible For All lankideekin batera, bisita teknikoa egin...